100% zdanych Egzaminów Cambridge PET, FCE, CAE
 
Szkoła Podstawowa
 

Rok szkolny w Oxford rozpoczyna się 17 września, a kończy w czerwcu, obejmuje 128 godzin lekcyjnych języka angielskiego.
Dla słuchaczy od 7 do 11 lat proponujemy   zajęcia  dwa  razy  w tygodniu po 90 minut,   są prowadzone  raz     w tygodniu przez lektora anglojęzycznego, a drugi raz przez lektora polskiego.

W tym roku szkolnym również młodszych słuchaczy zachęcamy do zdawania specjalnie dla nich przygotowanych egzaminów Cambridge - YLE

Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępuje do Cambridge Young Learners English Tests.

 

                                           

Wasze dziecko może stać się jednym z nich a Wy będziecie dumni, że zdobyło znany w wielu krajach certyfikat Cambridge YLE. Certyfikat, który potwierdza znajomość języka angielskiego

Niektórzy spośród uczniów tej grupy wiekowej decydują się na kurs przygotowujący do Egzaminu Uniwersytetu Cambridge, Preliminary English Test – PET.

Egzamin PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

PET pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce. Zdając egzamin PET zapoznasz się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach np. FCE, CAE, CPE  lub Egzaminu Maturalnego  w przyszłości. 



Zaczynamy od przedszkola

I wonder what "kot" is in English?

Szkoła podstawowa

I just love those foreign Cartoons but I have no idea what they are talking about.

Gimnazjaliści i licealiści

I wish I could understand my English lessons at school better.

Dorośli

I wish I had learnt this language ten years ago. Better late than never.

Firmy i instytucje

Oh My God! I think I’ve just lost a one million pound contract!!! What did that last email from England mean?